تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به برخوردهای ضدکارگری

بنا به منابع کارگری از نیشکر هفت‌تپه، صبح روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۹۹، تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به برخوردهای ضدکارگری کارفرما با فعالین کارگری و سوءمدیریت وی و عدم پرداخت مطالبات، برگزار گردید.

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه، از ساعت نه و نیم تا یک ساعت بعد ادامه داشت.

در این تـجمع اعتراضی، فعالین و نمایندگان کارگران، یوسف بهمنی و امید آزادی، که سخنگوی کارگران در بیش از هفتاد روز اعتصاب بودند و همچنین در جلسات متعدد با مسئولین در ارتباط با مطالبات کارگران، حضور داشتند، به سخنرانی پرداختند.

لازم به یادآوری است که روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۹۹، کارگران قسمت کوره‌های بخار در نیشکر هفت‌تپه نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تـجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در بخش کوره‌های بخار، پس از آن صورت گرفت که مقامات شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند که نیاز به همکاری با امید آزادی نداشته و خواهان اخراج او از شرکت شده بودند.

بنا به گزارش منتشر شده سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، مقامات شرکت به شکل‌های مختلف، برای عقب‌زدن اعتراضات کارگران و تعرض به آنان تلاش و توطئه‌گری می‌کنند و از آن جا که امکان و جرات اخراج مستقیم کارگران را ندارند، برخی از آنان را تحت عنوان «عدم نیاز» کنار می‌گذارند؛ اما کارگران ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند.

کارگران اظهار داشتند که پیگیر مطالبات خود بوده و پرداخت فوری طلب‌هایشان و تمدید دفترچه‌های بیمه، از جمله مطالبات‌شان می باشد.

علاوه بر این کارگران خواستار روشن شدن تکلیف مالکیت این شرکت پس از اعلام خلع‌ید از اسدبیگی هستند و حرف آنها این است که یک نفر از سوی دولت به این شرکت اعزام شده و این مجتمع کارگری با مشورت و نظارت خود کارگران اداره شود.

Share: