تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه در دوازدهمین روز اعتصاب در محوطه بازار هفت تپه

دوازدهمین روز اعتصاب عمومی و اعتراض کارگران هفت تپه

کارگران هفت تپه، در دوازدهمین روز اعتصاب خود، در بازار هفت‌ تپه راهپیمایی کردند

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که دور جدید اعتراضات خود را شروع کرده‌اند، از روز دوشنبه ۲۲ تیر وارد یک اعتصاب جدید شدند. آنها در روز شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰، در دوازدهمین روز اعتصاب خود، از محل شرکت خارج شده و در بازار هفت تپه راهپیمایی کردند. آنان از جمله شعار می‌دادند:«کارگران هفت تپه، اتحاد اتحاد».

کارگران اعتصابی هفت تپه، بار دیگر مطالبات خود را مطرح کرده و اعلام نمودند که تا رسیدن به مطالبات خود به اعتصاب‌شان ادامه خواهند داد. آنها مهمترین مطالبات مطرح شده خود را این چنین مطرح کردند:

اصلی‌ترین مطالبات کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه

۱-اخراج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین.

۲-پرداخت فوری حقوق عقب افتاده همه کارگران.

۳-تمدید فوری قراردادهای تمام کارگران، از جمله کارگران دفع آفات و غیرنیشکری.

۴-بازگشت به کار کارگران اخراجی.

۵-واکسیناسیون عمومی، سریع و رایگان در مقابل کرونا.

لازم به یادآوری است که کارگران بخش دفع آفات شرکت هفت تپه، ۲۹ روز است که در اعتصاب و اعتراض هستند.

pastedGraphic.png

عدم اجرای حکم خلع‌ید از بخش خصوصی خواسته اصلی کارگران هفت تپه

بدنبال اعتصاب و اعتراض‌های پی‌درپی کارگران هفــت تپه و بدنبال دستگیری و زندان تعدادی از کارگران در سال‌های گذشته، نهایتا دادگاه حکم به خلع ید از بخش خصوصی داد. اما با وجود این حکم قضایی از طرف قوه قضائیه، این حکم جاری نشده است.

کارگران هفـت تپـه که از قشر محروم و زحمت‌کش هستند، معتقدند که دولت و مجلس، با افرادی چون اسدبیگی که از نورچشمی‌ها است مماشات می‌کنند. کارگران در بدترین شرایط کاری و معیشتی قرار دارند. آنها همچنان در انتظار بازگشت همکاران اخراجی خود و محاکمه اختلاس‌گران هستند. اما کارگزاران حکومتی که در مجلس و نهادهای دولتی قرار دارند، وقت‌کشی کرده و این حکم را پشت گوش انداخته‌اند.

سیاست قوه قضاییه حمایت از سارقان و اختلاس‌گران است

با تعویض ریاست قوه قضا‌ئیه کشور و روی کار آمدن محسنی اژه‌ای بجای رئیسی، تاکنون هیچ توجهی به خواسته‌های کارگران هـفت تپـه نشده است. این شیوه برخورد نشان‌دهنده آن است که سیاست حاکم بر دستگاه قضایی کشور سیاستی واحد مبتنی بر حمایت از اختلاس‌گران و مفت‌خورانی است که مالکیت شرکت هـفت تپـه را به چنگ آورده‌اند. کارگران محروم هفته تپه از زمان ریاست لاریجانی بر قوه قضائیه همین مشکلات را داشته و دائم نسبت به آن معترض بوده‌اند. اما با جایگزینی رئیسی بجای لاریجانی و اخیرا هم قرار گرفتن محسنی اژه‌ای به ریاست این قوه، هیچ تغییری در سیاست قوه قضاییه ایجاد نشده است.

Share: