تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه نسبت به عدم پرداخت مطالبات مزدی و دیگر خواسته‌هایشان

روز سه‌شنبه ۴ آذر ماه ۹۹، تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه، از بخش‌های مختلف این شرکت، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و دیگر خواسته‌هایشان برگزار شد.

روز دوشنبه ۳ آذر ماه ۹۹ نیز کارگران فصلی نیشکر هفت تپه، در اعتراض به اخراج آنها به بهانه اتمام قراردادهایشان، توسط آمیلی، یکی از مدیران شرکت، در مقابل دفتر مدیریت این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران فصلی نیشکر هفت تپه، با تجمع اعتراضی خود، فریب‌کاری و دروغ اسدبیگی را که پیش از این برای دفاع از خود و دادن ابزاری به دست مسئولین، وعده استخدام ۱۵۰۰ نفر را داده بود، نقش برآب کردند و یک بار دیگر ثابت کردند که او به دروغ وعده می‌دهد، در حالی که چند کارگر زحمت‌کش فصلی را نمی‌تواند قراردادی کرده و تحت عنوان عدم نیاز اخراج می‌کند، چگونه دم از استخدام ۱۵۰۰ کارگر می‌زند؟ همین یک حرکت وی و اخراج کارگران فصلی، نشان‌دهنده بی‌لیاقتی، فساد و مخرب بودن وی در امر کارفرمایی را نشان می‌دهد.

تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه، در حالی همچنان ادامه دارد که خواسته اصلی آنها که خلع ید از بخش خصوصی نیشکر هفت تپه و گماشتن یک نفر از سوی دولت و اداره شرکت تحت نظارت و مشورت خود کارگران می‌باشد، به قوت خود باقی است.

بنا به گفته کارگران، به تاخیر انداختن خواسته‌های اصلی کارگران و عدم پرداخت به موقع دستمزدها و ادامه اخراج کارگران به بهانه‌های مختلف، بر اعتراضات آنها شدت می‌دهد.

آنها کوتاه کردن دست چپاول‌گران بخش خصوصی را از شرکت نیشکر هفت تپه، یک قدم مهم در جهت تامین معیشت و امینت شغلی خود می‌دانند.

در تجمع اعتراضی روز سه‌شنبه، کارگران بار دیگر خواستار فوری پرداخت دستمزد‌های معوقه و تمدید دفترچه‌های بیمه و همچنین توقف اخراج کارگران و بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی، بسته شدن پرونده‌های امنیتی تشکیل شده برای کارگران و پایان دادن به سنگ‌اندازی‌های دار و دسته باند مافیایی اسدبیگی در کارخانه شدند.

کارگران نیشکر هفت تپه، با اتکاء به تصمیم‌گیری جمعی و به رسمیت شناختن نمایندگان و سخنگویان کارگران، مبارزه خود را در جهت رسیدن به خواسته‌هایشان پیش می‌برند و متحدانه در مقابل تفرقه‌افکنی‌های مدیرعامل و دیگر گماشتگانش تحت عنوان مدیران بخش‌های مختلف ایستاده‌اند.

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه، در ادامه توطئه‌ها علیه کارگران و خواسته برحق آنها یعنی خلع‌ید از بخش خصوصی‌سازی، وابستگان و اجیرشدگان اسدبیگی بنری را در داخل کارخانه نصب کرده بودند با این مضمون که کارگران و جوانان جویای کار خواهان حمایت از بخش خصوصی‌سازی می‌باشند.

به گفته جمعی از کارگران هفت تپه، با نصب این بنر سی‌هزار تومانی چه چیزی را می‌خواهید اثبات کنید که حتی یک نفر از آنها که منطورتان در این بنر است، حاضر نبوده با آن عکس بگیرد؛ اسدبیگی‌ها با این کارها نمی‌توانند یک و نیم میلیارد دلار اختلاس را بپوشانند، مبلغی که معادل هزینه ایجاد ۷۰۰ هزار شغل می‌باشد.

روز چهارشنبه در واکنش به نصب این بنر، کارگران در بخش‌های مختلف شرکت کشت و صنعت هفت تپه، به صورت متحدانه با در دست داشتن بنرهایی بر خواست خود مبنی بر خلع‌ید فوری بخش خصوصی تاکید کردند.

Share: