تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه و کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه
گزارش منتشره از سوی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در سومین روز تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه روز چهارشنبه ۳ مهر ۹۸، جمعی از کارگران این مجتمع تولیدی در اعتراض به اخراج ۲۰ نفر از همکاران‌شان، در مقابل ساختمان دفتر مدیریت این شرکت اقدام به تجمع اعتراضی کردند.
شایان یادآوری است که تعداد ۲۰ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که در بخش تولید اشتغال داشتند از صبح روز دوشنبه اول مهرماه ۹۸ با اتمام قرارداد کار اجازه ورود به محل کار خود را ندارند. به همین علت روز چهارشنبه ۳ مهرماه ۹۸، بار دیگر کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به اخراج ۲۰ تن ازهمکاران خود دست از کار کشیده و تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، درپی عدم تمدید قرارداد و اخراج تعدادی از کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کارگران این شرکت از سه روز پیش تاکنون در حمایت از همکاران خود در مقابل درب مدیریت این شرکت اعتصاب و تجمع کرده‌اند.
تجمع اعتراضی کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در مقابل مجلس
از سوی دیگر صبح روز چهارشنبه سوم مهرماه ۹۸، شماری از کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای انعکاس صدای اعتراضات‌شان نسبت به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق زیر حداقل حقوق رسمی، دست به تجمع اعتراضی مقابل مجلس زدند.
تجمع کنندگان نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق‌شان در این شرایط بد اقتصادی اعتراض داشتند. یکی از معترضین که مدارک لیسانس کشاورزی دارد، گفت: «در حالیکه حقوق اکثر حاضر در تجمع کمتر از مصوبه وزارت کار است، همین مقدار کم هم با تأخیر چند ماه پرداخت می‌شود. این در حالی است که بازسازی دفتر آقای رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع بیش از چند صد میلیون هرینه داشته است.»
شایان یادآوری است که تمدید نشدن قرارداد با قرق‌بان‌های جنگل در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری باعث ایجاد نارضایتی این کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور شد که در ادامه به تجمع اعتراضی آنها مقابل مجلس کشیده شد.

Share: