تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان مخابرات روستایی کل کشور در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات

روز سه‌شنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸، جمعی کثیری از کارگران و کارکنان مخابرات روستایی کل کشور در مقابل ساختمان مخابرات ایران در اعتراض به پایین بودن حقوق و عدم اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل تجمع کردند.

کارگران معترض با پهن کردن سفره خالی در مقابل درب ساختمان مخابرات ایران اعتراض خود را نسبت به حقوق‌های ناچیز و وضعیت بد معیشتی خود ابراز داشتند. کارگران معترض، خطاب به مجید صدری مدیر عامل مخابرات ایران شعار می‌دادند: «صدری بی‌لیاقت خجالت خجالت»

کارگران و کارکنان همچین با سر دادن شعارهایی خواهان برآورده شدن مطالبات و خواسته‌های خود شدند. آنها شعار می‌دادند: «مدیر بی‌لیاقت خجالت خجالت»، «مدیر بی‌لیاقت استعفا استعفا»، «سفره ما خالیه پز شما عالیه»

کـارگران و کارکنان مخابرات روستایی، پلاکاردهایی را در مقابل ساختمان نصب کرده بودند که خواسته‌های خود را بر روی آنها نوشته بودند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کـارگری مخابرات روستایی استان خراسان رضوی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و عقد قرارداد دائم با لحاظ کردن همه شرایط قانونی را از مهم‌ترین خواسته‌های کـارگران و کارکنان معترض دانست و گفت: «فقط انجمن صنفی خراسان رضوی تاکنون سه بار به دیوان عدالت شکایت کرده و سه رای در دست دارد؛ ما می‌خواهیم این آرا اجرا شوند.»

Share: