کارگران پسماند شهرداری بجنورد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و قراردادهای موقت خیابان جنب فرمانداری بجنورد را بستند. کارگران می‌‌گویند در اردیبهشت‌ماه زمان قراردادهای موقت به پایان می‌رسد و باید منتظر اخراج خود از سوی شهرداری باشیم. فرماندار بجنورد نیز با تایید این خبر گفت: «کارگران پسماند شهرداری بجنورد، صبح امروز برای وضعیت قراردادهایشان، دقایقی در خیابان جنب فرمانداری بجنورد اعتراض کردند.»

روز چهارشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، کارگران پسماند شهرداری بجنورد در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت قراردادهایشان و پرداخت نشدن حقوق و مزایا دست به اعتراض زدند.

کارگران معترض با بستن خیابان جنب ساختمان فرمانداری دست به اعتراض زدند. کارگران که همه به‌صورت قرارداد موقت مشغول به کار هستند، می‌‌گویند با پایان قراردادها در اردیبهشت‌ماه احتمال اخراج کارگران زیاد است.

محمد باقرپور، فرماندار بجنورد نیز با تایید این خبر گفت: «مشکل این کارگران، دریافت نکردن حقوق و مزایا و وضعیت قراردادهایشان است.»

او با اشاره به پایان قرارداد این کارگران در آخر اردیبهشت‌ماه، گفت: «قرارداد این افراد تا آخر اردیبهشت‌ماه، اعتبار دارد و ما امیدواریم در این روزهای باقیمانده، بهترین تصمیم را بگیریم.»

خواسته کارگران پسماند شهرداری بجنورد استخدام رسمی و قرارداد دائم

کارگران خواهان دائمی شدن قراردادها و استخدام رسمی از سوی شهرداری هستند.

پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری این کارگران را با قراردادهای موقت و حقوق‌های کم به‌کار می‌گیرند. کارگران می‌گویند همین حقوق‌های ناچیز را با چند ماه تاخیر دریافت می‌کنیم.

از طرفی با وجود این قراردادهای موقت همواره نگران اخراج غیرقانونی و خودسرانه از سوی پیمانکاران هستیم.

در سال گذشته نیز این کارگران بارها برای برآورده شدن خواسته‌هایشان دست به اعتراض زده‌اند. اما به هیچ‌یک از خواسته‌هایشان نرسیده‌اند.

شهرداری بجنورد و مقامات فرمانداری نیز بی‌اعتنا به خواسته‌های کارگران، فقط به دادن وعده‌های توخالی بسنده کرده‌اند.