تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان جوین سبزوار پس از یک هفته اعتصاب

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان جوین سبزوار پس از یک هفته اعتصاب به دلیل عملی نشدن خواسته‌هایشان

روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، کارگران کارخانه سیمان جوین سبزوار، پس از یک هفته اعتصاب در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب‌افتاده دست به تجمع اعتراضی در محوطه کارخانه زدند. این کارگران خواهان پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده و بهبود شرایط بد‌ کاری هستند. کارگران، بعد از تجمع، اقدام به راهپیمایی در محوطه کارخانه کردند.

اعتصاب کارگران که از روز ۲۱ اردیبهشت ماه شروع شده بود، به مدت ۷ روز ادامه یافت اما با بی‌اعتنایی کارفرمایان کارخانه روبرو شدند. در آن تاریخ، کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده و شرایط بد کاری و پرداخت نشدن حق بیمه دست از کار کشیدند.

به گفته کارگران، ۸ ماه است که حق بیمه آنها پرداخت نشده است و به‌دلیل از دست رفتن اعتبار دفترچه‌های درمانی‌شان، قادر به استفاده از خدمات درمانی نیستند. کارگران به دلیل محرومیت استفاده از دفترچه‌های درمانی، متحمل هزینه‌های درمانی سنگینی شده‌اند.

کارگران اعتصابی با خود پلاکاردی به همراه داشتند که بر روی آن خطاب به قوه قضاییه نوشته‌اند: «بدینوسیله به استحضار می‌رسانیم که پرسنل سیمان جوین بصورت فوری خواهان وصول مطالبات خود از جمله حقوق و مزایای طبقه‌بندی شده هستند».

رفتار ارباب و رعیتی با کارگران

یادآوری می‌شود که کارگران گزارش کرده بودند که کارفرمای کارخانه سیمان جوین با کارگران مانند ارباب و رعیت رفتار می‌کند. وی به کارگران توهین کرده و زور می‌گوید و حتی برای تنبیه آنها، بعضا ۶ تا ۷ ماه حقوق پرداخت نمی‌کند. اما کارگران که از امینت شغلی برخوردار نیستند، از ترس اخراج و بیکاری ناچار هستند برای کارفرما کار کنند.

کارگران کارخانه سیمان جوین سبزوار، برای چندمین بار است که در چند سال اخیر، دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی می‌زنند. اما هر بار بدلیل همدستی مسئولین شهرستان، با کارفرمایان کارخانه سیمان، این اعتراضات به جایی نرسیده است. حتی بدلیل این اعتراضات برخی از کارگران را نیز از کار اخراج نموده‌اند.

Share: