روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه، کارگران کارخانه سیمان ممتازان واقع در استان کرمان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محوطه این کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.

هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، کارگران کارخانه سیمان ممتازان واقع در استان کرمان، در محوطه این کارخانه دست به تجمع زدند.

بنابر این گزارش، تجمع این کارکران در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایای آنها صورت گرفته است.

گفته می‌شود این کارگران در روزهای گذشته نیز چندین تجمع اعتراضی در این راستا برگزار کرده‌اند.