تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی چند استان در اعتراض به تبعیض در دستمزد مقابل مجلس

صبح یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۹۹، تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی که از چند استان به تهران آمده بودند، نسبت به رفع تبعیض دستمزد، در مقابل مجلس برگزار شد.

قربان‌زاده، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی کشور نیز خبر تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی در مقابل مجلس را تایید کرد.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کارگزاران مخابرات روستایی گفت: «از پانزده استان کشور از جمله خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، گیلان، همدان، خوزستان، لرستان و هرمزگان به تهران آمدیم و مقابل مجلس جمع شدیم تا شاید نمایندگان مجلس صدای دادخواهی ما را بشنوند.»

قربان‌زاده با اشاره به این که مهم‌ترین خواسته ما رفع تبعیض مزدی در مخابرات است، مطالبات کارگزاران مخابرات روستایی را در چهار دسته گروه‌بندی کرد.

وی افزود: «مطالبه اول پایبندی مخابرات به توافقنامه ۳/۳/ ۹۸ است؛ این توافقنامه با حضور نمایندگان مجلس بین کارگران و مخابرات تنظیم شد. دومین خواسته، رفع تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا و رفاهیات بین کارگران مخابرات روستایی و کارکنان مخابرات شهری است که خواسته‌ی بسیار مهمی است؛ این خواسته عرف کارگاه است و محمل قانونی دارد.»

وی در ادامه گفت: «خواسته بعدی، انعقاد قرارداد دائم با تعدادی از این قشر زحمت‌کش مخابرات روستایی است که هنوز قرارداد با آن‌ها منعقد نشده درحالی که قرارداد دائم، آرای حل اختلاف و دیوان عدالت است.»

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کارگزاران مخابرات روستایی در خاتمه خواستار واریز بیمه عقب‌افتاده تعدادی از  پرسنل که مربوط به قبل و بعد سال ۸۸ شد.

فعال صنفی کارگران کارگزاران مخابرات روستایی تاکید داشت: «امیدوارم نمایندگان مجلس به داد ما برسند و در جهت پیگیری مطالبات بر حق و قانونی ما گام بردارند.»

لازم به یادآوری است که پیش از این، سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه ۹۹ نیز، جمعی از کارگزاران و کارمندان مخابرات روستایی، در اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق و اجرایی نشدن طرح یکسان‌سازی، مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

خواسته کارگزاران و کارمندان مخابرات روستایی، همسان‌سازی حقوق و مزایایشان با سایر کارمندان رسمی شرکت مخابرات و صدور حکم کارگزینی برای آن‌ها می‌باشد که تاکنون علی‌رغم چندین بار تجمع اعتراضی در مقابل مجلس، بی‌پاسخ مانده است.

Share: