بازنشستگان صندوق هما در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در ورودی فرودگاه مهر‌آباد تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به تصمیم دولت برای انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد. بازنشستگان صندوق هما خواستار مستقل ماندن این صندوق هستند. بازنشستگان  می‌گویند، در دوران خدمت در شرکت هواپیمایی هما مبلغ بیشتری از حقوق آنها کسر شده است. اما با انتقال به صندوق کشوری حقوق بازنشستگی آنها به میزان زیادی کسر می‌شود.

یکی از بازنشستگان صندوق هما در این رابطه می‌گوید:

«صندوق از پرداختی ما در دوران اشتغال تشکیل شده، بنابراین اموال و دارایی آن غیردولتی و شخصی است و لذا انتقال آن بدون رضایت صاحبان اصلی، امر غیرقانونی محسوب می‌شود.»

یکی از بازنشستگان صندوق هما علت مخالفت خود را با انتقال به صندوق کشوری بیان کرده و می‌گوید:

«با انتقال به صندوق کشوری حق و حقوق ما ضایع می‌شود؛ ما در دوران اشتغال پنج یا شش درصد بیشتر پرداخته‌ایم تا از مزایای بهتر در دوران بازنشستگی بهره‌مند شویم؛ حالا نمی‌توانند ما را با تصمیم دولت به یک صندوق دیگر منتقل کنند.»

دست اندازی دولت رئیسی به صندوق بازنشستگی هما

 صندوق باز‌نشستگی هما مستقل از هر صندوق دیگری تاسیس شده است. به‌همین دلیل نیز در ایام خدمتی خود ماهانه وجه بیشتری از حقوق‌شان کسر شده و در این صندوق نهاده شده است. این پول‌هایی که از حقوق ماهانه بازنشستگان صندوق هما کسر شده برای تأمین معیشت آنان در ایام بازنشستگی‌شان بوده است. دولت با چه عنوانی می‌خواهد این صندوق را به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل کند. با این انتقال، بسیاری از حقوق و مزایای آنها از ضایع خواهد شد.

تلاش دولت رئیسی برای دست‌اندازی بر روی صندوق‌های بازنشستگی، برای جبران کسری بودجه هنگفت خود است. با تصویب این طرح، حجم زیادی از پرداختی‌های بازنشستگان هواپیمایی هما را کسر کرده و به جیب دولت خواهد ریخت.