24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تجمع بازنشستگان کارگری در اعتراض به وضع بد معیشتی

روز (نوزدهم شهریور)، جمعی از بازنشستگان کارگری در شهرهای مختلف از جمله رشت، کرمانشاه و شوش در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.

بازنشستگان خواسته‌های خود را ترمیم مستمری ماهانه، برخورداری از درمان رایگان و خدمات رفاهی مکفی دانستند و گفتند: با مستمری دریافتی ده روز ماه را نمی‌توان تامین مخارج کرد.