کارگران سیمان سپاهان اصفهان دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. این کارگران بارها برای دست‌یابی به حقوق‌های متناسب با سطح تورم و گرانی شدید، دست به تجمع ‌زده‌اند. آنها خواستار امنیت شغلی و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند. اما مدیران این کارخانه بی‌اعتنا به کارگران خواسته‌های آنها را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. این کارگران روز ۱۶ بهمن در محوطه کارخانه دست به اعتراض زدند. کارگران معترض تصمیم دارند طی روزهای آینده دست به تجمع بزرگتری بزنند.

روز شنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، تجمع بزرگ کارگران سیمان سپاهان با حضور تعداد زیادی از کارگران در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی، حقوق‌های اندک و نداشتن امنیت شغلی برگزار شد.

یکی از خواسته‌های اصلی کارگران، بازگشت به کارگر کارگران اخراج شده است.

خواسته اصلی کارگران سیمان سپاهان بازگشت به کار کارگران اخراجی

کارگران می‌گویند با توجه به بی‌توجهی مدیران این شرکت تصمیم دارند در آینده نزدیک، تجمع‌های بزرگ‌تری همراه با خانواده‌هایشان برگزار کنند.

ماموران نیروی انتظامی به منظور جلوگیری از گسترش اعتراض کارگران، در برابر کارخانه سیمان تجمع کردند.

این کارگران، روز ۱۶ بهمن‌ماه در اعتراض به نبود امنیت شغلی و پایین بودن حقوق دست به اعتراض زدند. کارگران در محوطه کارخانه دست از کار کشیده و تجمع کردند.

یکی از خواسته‌های اصلی کارگران بازگشت به کار کارگران اخراج شده است. کارگران می‌گویند با کوچکترین اعتراض صنفی از سوی مدیران کارخانه تهدید به اخراج می‌شوند.

این کارگران طی چند سال اخیر بارها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد‌ها و عقب‌افتادن آن دست به اعتراض زده‌اند. اما این وضعیت همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه کار در کارخانه‌های سیمان از مشاغل سخت به حساب می‌آید، اما این کارگران از حق دریافت سختی کار محروم هستند.

طی یک یا دو سال اخیر، مدیران سیمان سپاهان به بهانه‌های مختلف تعدادی از کارگران را بدون دلیل فقط به صرف اعتراض صنفی، اخراج کرده‌اند.