تجمع دانشجویان دانشکده دندانپزشکی اصفهان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز جمعه ۲۷ تیر ۹۹، گروهی از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان علت اجتماع خود را نسبت به برگزاری حضوری امتحانات در سایه شیوع ویروس کرونا، عنوان کردند.

Share: