امروز یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت دست به تجمع و راهپیمایی در محوطه این دانشگاه زدند.

دانشجویان معترض با سر دادن شعارهایی از جمله “دانشگاه زندان نیست، دانشجو مجرم نیست” و “حراست پلیسی نمیخوایم نمیخوایم” به برخوردهای حراست و امنیتی کردن فضای دانشگاه اعتراض کردند.

پیش از این دانشجویان دانشگاه تهران در شبکه های اجتماعی از اعمال فشار حراست دانشگاه در خصوص اجبار در پوشیدن مقنعه خبر دادند و ماموران حراست و انتظامات دانشگاه امیرکبیر نیز با راه انداختن گشت‌ ارشاد موتوری در صحن دانشگاه سخت ‌گیری های قابل توجهی را در خصوص پوشش و حجاب دانشجویان اعمال کرده است.