رانندگان تاکسی شهرستان بهارستان در غرب تهران، با پارک کردن خودروهای خود در کنار اتوبان، دست به تجمع اعتراضی زدند. حرکت اعتراضی این رانندگان، در اعتراض به پرداخت عوارض آزادراه تهران ـ ساوه می‌باشد.

اتوبان ساوه از صبح روز ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، بدلیل حرکت اعتراضی رانندگان تاکسی قفل شد. این رانندگان برای چندمین بار است که نسبت به اخذ عوارض در این اتوبان صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند. اما تاکنون هیچ مسئولی صدای آنان را نشنیده و پاسخگوی آنان نیست.

حذف عوارضی از مطالبات ۱۰ ساله رانندگان تاکسی است

حذف عوارضی دوم اتوبان تهران ـ ساوه یکی از مطالبات ۱۰ ساله مردم شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان است. بدنبال اعتراضات مکرری که توسط رانندگان تاکسی در سال‌های قبل صورت گرفته بود، قرار بود این عوارضی برچیده شود. مجتبی خانجانی، فرماندار وقت بهارستان در تیرماه ۹۸ اعلام کرد کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک تهران جلسه برای این موضوع ترتیب داده است. کمیته فنی تصمیم گرفته است که عوارضی دوم این اتوبان برچیده شود.

با وجود سخنان فرماندار وقت این شهرستان و تمام پیگیری‌هایی که توسط رانندگان تاکسی که در این مسیر کار می‌کنند، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

بجای جمع کردن عوارضی آنرا الکترونیک کرده‌اند

تعدادی از راننـدگان تاکسی مسیر اتوبان تهران ـ ساوه ملاقاتی با حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان و پرند انجام دادند. آنها خطاب به این نماینده مجلس اظهار داشتند که قرار بود این عوارضی جمع شود. نه تنها جمع نشده که آنرا الکترونیک هم کرده‌اند. حالا مرتب برای ما پیامک ارسال می‌شود که عوارض پرداخت کنیم.

پیامک‌هایی که از طریق پلیس راهور برای رانـندگان تاکسی ارسال می‌شود، به آنها اخطار داده می‌شود که ظرف ۴۸ ساعت عوارض را پرداخت نمایند. پیامک رانندگان را تهدید می‌نماید که در صورت عدم پرداخت عوارض، با استناد با ماده ۲ قانون تخلفات رانندگی جریمه خواهند شد.