تجمع رانندگان تاکسی در میدان اقبال سنندج

در پی بسته شدن خیابان فردوسی و اجرای طرح پیاده‌رو‌سازی این خیابان، رانندگان تاکسی با توقف تاکسی‌های خود علیه اجرای این طرح دست به اعتراض زدند.

سنندج با بیش از سه هراز و ۶۰۰ تاکسی، به شهر تاکسی معروف است؛ چراکه به دلیل نبود کارخانه‌ها و مراکز تولیدی با اشتغال بالا، اکثر جویندگان کار برای تأمین امرار معاش خود به مسافرکشی روی آورده‌اند.

با آغاز فاز نخست طرح پیاده‌روسازی و بستن خیابان فردوسی، رانندگان تاکسی نسبت به اجرای این طرح اعتراض داشته و می‌گویند:‌ «در این ایام که نیاز به حمایت داریم، مورد حمایت هیچ ارگان و یا مسئولی قرار نگرفته‌ایم.»

یکی از رانندگان تاکسی با ۱۵ سال سابقه کار می‌گوید: «در شهر سنندج تنها خیابان فردوسی برای رانندگان ارزش دارد که آن را بسته‌اند؛ آخر در کدام شهر خیابان را بر روی تاکسی‌ها و خودروهای عمومی بسته‌اند که این کار در سنندج اتفاق افتاده است.»

وی افزود:‌ «من به عنوان سرپرست خانواده چهار نفره با یک پیکان فرسوده که به زور راه می‌رود، چطور می‌توانم با این تصمیم هزینه‌های زندگی‌ام را تأمین کنم. راهنمایی و رانندگی استان نیز نه تنها هیچ همکاری با ما نداشته، بلکه بارها تاکسی‌های گردشی را جریمه کرده است، صرفاً به خاطر این که کار ما خدمت‌رسانی به همشهریان است.»

وی ادامه داد:‌ «با این تصمیم و کرایه پایین در برابر هزینه‌های مصرفی خودروها، دیگر نمی‌توان حتی با تاکسی کار کرد و سودی برای ما ندارد؛ امری که باعث می‌شود جوانان ما به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند.»

Share: