متقاضیان مسکن ملی اهواز در اعتراض ۱۲ سال  انتظار برای تحویل گرفتن خانه‌های خریداری شده‌شان دست به تجمع زدند. آنها همچنان در خانه‌‌های اجاره‌ای در سخت‌ترین وضعیت معیشتی و پولی به‌سر می‌کنند.

روز دوشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۱، متقاضیان مسکن ملی اهواز در اعتراض به ۱۲ سال انتظار برای تحویل‌گیری خانه‌های خریداری شده‌شان دست به تجمع زدند. بیش از ۱۰۰ نفر از این متقاضیان که از سال‌ها پیش با پرداخت پول در انتظار مشخص شدن وضعیت خانه‌های خود هستند، برای پیگیری تحویل خانه در برابر اداره‌ کل راه و شهرسازی خوزستان در اهواز تجمع کردند.

یکی از متقاضیان مسکن ملی اهواز بر روی بنری نوشته بود: «مسکن ملی یا مسکن میلی.»

بر روی پلاکاردی نوشته شده بود: «تنظیم قرارداد، شفاف سازی مسکن ملی اهواز صدای مردم.»

مالباختگان خواستار تنظیم قرارداد، مشخص شدن قیمت نهایی و سرعت بخشیدن در پرداخت وام و ساخت خانه‌های خود شدند.

در ۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ محمدحسین پناهی‌فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از ثبت نام بیش از ۸۲ هزار تن از متقاضیان در سامانه ملی مسکن خبر داده بود.

یکی از متقاضیان مسکن ملی شرکت کننده در تجمع می‌گوید که بیش از ۱۵ هزار نفر از خانواده‌های ما به‌دلیل تحویل نشدن خانه‌هایمان ۱۲ سال است که سرگردانیم.

مالباختگان می‌گویند: «۱۲ سال است که پول‌های ما را گرفته‌اند تا واحدهای مسکونی را ساخته و تحویل بدهند. اما این واحد‌ها تکمیل نشده و هیچ چشم‌اندازی هم برای تکمیل و تحویل آنها وجود ندارد.»

به گفته معترضان اکنون بدون پول و بدون خانه در شرایط بسیار سختی به‌سر می‌بریم. آنها از بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی مسئولین استان و مدیران این شرکت به تنگ آمده‌اند.

مالباختگان از استانداری و ستاد فرمان خمینی و اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خواستار رسیدگی به وضعیت‌شان شدند.