تجمع و اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

روز پنجشنبه ۲۱ مردادماه، شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در سی و یکمین روز از اعتصاب خود در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش تجمع کردند.

به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰، شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در مقابل ساختمان فرمانداری شوش، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع امروز کارگران هفت تپه در سی و یکمین روز از اعتصاب این کارگران صورت گرفته است.

کارگران هفت تپه اهم مطالبات خود را پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسیناسیون کارگران و تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری، عنوان کردند.

Share: