تجمع کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز

روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، تجمع کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز در محل کارخانه، در اعتراض به مطالبه ۱۵ سال قبل برگزار شد.

تجمع امروز (چهارشنبه) کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز همزمان با ورود سرزده داستان استان فارس به این شرکت صورت گرفت و کارگران بازنشسته از این فرصت استفاده نموده تا مطالبات خود را در حضور وی بیان نمایند.

هاشمی شمشیری، رئیس کانون بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز در جمع تجمع‌کنندگان گفت: «تنها خواسته‌ به حق ما بازنشستگان، پرداخت مطالبات ۱۵ ساله قبل، پیش از هر اقدامی برای احیای شرکت است.»

وی افزود: «امیدواریم نماینده هیات حمایت از صنایع و عوامل قائمیان، مالک شرکت، برای بار چندم توجیه شده باشند که دیگر کافی است و باید مطالبات کارگران بازنشسته را پرداخت کنند.» 

شمشیری ادامه داد: «به اتفاق هاشمی، معاون اداره کار، خدمت دادستان فارس رفتیم و در حضور رسانه روابط عمومی دستگاه قضا، تمامی موارد را به صورت ریز خدمت ایشان عنوان کردیم. همان‌طور که در بنر مربوط به تجمع امروز مشاهده می‌کنید، ما بازنشستگان نه مانع بازگشایی هستیم نه مخالف آن.»

رئیس کانون بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز افزود: «دادستان فارس عنوان کردند که همه‌ نگرانی ما مسئولان در وحله‌‌ اول پرداخت مطالبات شما بازنشستگان هست.»

بنابه گفته دادستان فارس، بازدید امروز به این جهت انجام شد که از نزدیک شاهد توانایی‌های شرکت باشیم. وی همچنین تاکید کرد که کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز مطمئن باشند، قبل از بازگشایی حتما بایستی مطالبات آنها تعیین تکلیف شود.»

رئیس کانون بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز، افزود: «بازنشستگان اطمینان داشته باشند تا زمانی که حق خود را دریافت نکنیم از پای نخواهیم نشست. از مقام‌های استان انتظار داریم که پرداخت مطالبات را در اولویت کار خود قرار دهند.»

لازم است به این نکته اشاره کنیم که کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، بارها بدلیل عدم دریافت مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی زدند، ولی تاکنون به وعده‌های داده شده عمل نشده است.

پیش از این نیز با وجود وعده روح‌الله نصیری، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابرات ایران، نسبت به تسویه حساب کامل با بازنشستگان این شرکت در آستانه سال ۱۴۰۰، اما این وعده به سرانجام نرسیده و بازنشستگان مخابرات راه دور همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند.

Share: