تجمع کارگران خدماتی آموزش و پرورش اصفهان

 روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، تجمع کارگران خدماتی آموزش و پرورش شامل رسمی، پیمانی، و قراردادی استان اصفهان در اعتراض به کاهش حقوق براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در برابر اداره کل آموزش و پرورش این استان برگزار شد.

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان درباره دلیل تجمع اعتراضی نیروهای خدماتی مدارس، مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: «حقوق دریافتی این گروه از کارگران از حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافت که بسیار کم است.»

وی افزود: «میزان دریافتی کارگران ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه است، اما نیروهای خدماتی آموزش و پرورش حقوقی معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۳ میلیون دریافت می‌کنند. این مبلغ با توجه به نرخ تورم و مشکلات اقتصادی کفاف زندگی معمولی آنها را نمی‌دهد.»

وی تصریح نمود: «اعتراض کـارگران خـدماتی مدارس نسبت به اداره کل آمـوزش و پرورش استان این است که آنها جزو گروه کارگران و کارمندان محسوب نمی‌شوند و مزایای هیچ کدام از این گروه‌ها را ندارند؛ البته این مساله در کل کشور فراگیر است و نیروهای خدماتی همه مدارس خواستار رسیدگی به این موارد هستند.»

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان گفت:

«از سوی دیگر به تازگی احکام جدیدی صادر شده که طبق آنها براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبلغی از حقوق کارگران خدماتی آموزش و پرورش کسر و حق لباس و حق سرایداری آنها نیز حذف شده است.»

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان خاطرنشان کرد: «حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیروهای خدماتی در مدارس استان اصفهان خدمت می‌کنند. تعدادی از آنها قراردادی، عده‌ای پیمانی و تعدادی هم رسمی می‌باشند که برای رسیدگی به درخواست‌های این نیروها مسائل آنها به صورت مکتوب نامه‌نگاری و به وزارت آموزش و پرورش داده شده است تا مسئولان این وزارتخانه برای افزایش حقوق و تحقق درخواست‌های آنها رسیدگی لازم را انجام دهند.»

Share: