تجمع کارگران شرکت تهران جنوب ماهشهر در اعتراض به اخراج گروهی همکارانشان

کارگران معترض می‌گویند مدیران این شرکت در حال اخراج کارگران و جایگزین کردن آنان با نیروهای جدید است.

آنها مدعی شده‌اند در حالیکه هر از چندگاهی یک گروه از کارگران تعدیل می‌شوند، نیروهای جدید به صورت مخفیانه همزمان در شیفت شب شرکت مشغول به‌کار می‌شوند.

Share: