تجمع کارگران شرکت نساجی جلفا کاران و کارخانه پارس آمپول ساوه در اعتراض به حقوق معوقه

روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۹۹، کارگران شرکت نساجی جلفاکاران  واقع در منطقه آزاد ارس واقع در‌ آذربایجان شرقی، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدهای خود، دست به تجمع اعتراضی زدند.

جمعی از کارگران شرکت نساجی جلفاکاران روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه نیز، در محل معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس در مجتمع مشاهیر، دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار رسیدگی به وضعیت و مشکلات‌شان شدند.

کارگران معترض می‌گویند: «مدیریت شرکت علاوه بر عدم پرداخت ۳ ماه دستمزد معوقه و سایر مطالبات، از اوایل سال ۹۹ تاکنون، علی‌رغم کسر دستمزدهایمان، حق بیمه ما را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.»

دومین روز متوالی تجمـع اعتراضی کارگران کارخانه پارس آمپول ساوه نسبت به پرداخت نشدن دستمزد و واگذاری به بخش خصوصی

کارگران کارخانه پارس‌آمپول ساوه، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۹۹، برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان و همچنن واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، دست از کار کشیده و در محوطه کار خود، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران این شرکت با سر دادن شعارهایی خواستار جلوگیری از اجرای تصمیم مدیریت شرکت مبنی بر واگذاری کارخانه به بخش خصوصی فاقد اهلیت صنعتی و ناکارآمد شدند.

کارگران معترض معتقدند، واگذاری این شرکت به بخش خصوصی که آشنایی با بخش صنعت نداشته و در مدیریت شرکت ناکارآمد است، می‌تواند این شرکت را نیز به سرنوشت شرکت‌های مشابهی که در سایه اجرای چنین تصمیماتی با بحران تولید و کارگری مواجه شدند، دچار کند.

کارگران کارخانه پارس‌آمپول، تجربه سایر شرکت‌هایی همچون هفت‌تپه، هپکو و آذرآب اراک و بسیاری از شرکت‌ها که به بخش خصوصی واگذار شده را دارند و نگران امنیت شغلی، بحران تولید، تعطیلی کارخانه و به دنبال آن اخراج و بیکاری کارگران که برای دیگر شرکت‌های خصوصی پیش آمده است، می‌باشند.

Share: