تجمع کارگران شهرداری بروجرد

روز یکشنبه ۸ دی ماه، جمعی از کارگران شهرداری بروجرد در استان لرستان، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود و جابجایی اجباری به بخش خدمات و جمع‌آوری زباله، در مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

ایلنا، روز یکشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۸، جمعی از کارگران شهرداری بروجرد در استان لرستان، در مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران علت حضور خود در این تجمع را اعتراض به جابجایی اجباری به بخش خدمات و جمع‌آوری زباله و معوقات مزدی عنوان کردند.

گفته می‌شود شهرداری بروجرد حدود ۲ هزار نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی و شرکتی دارد و میانگین سابقه کاری کارگران جابجا شده یک تا ۵ سال است که برخی از آنها هنوز بخشی از مطالبات مزدی خود را طلبکار هستند.

از قرار معلوم شهردار بروجرد که حدود یک و نیم سال است مدیریت شهر را به‌دست گرفته، معتقد است این نیروها از ابتدا برای واحد خدمات و جمع‌آوری زباله‌های شهری جذب شهرداری شده‌اند ولی در بخش‌های اداری مشغول به کار شده‌اند اما بعد از گذشت چند سال حاضر به برگشت به محل کار اصلی خود نیستند.

این کارگران گفتند: “شهرداری توجهی به وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات ما کارگران ندارد و هیچکدام از ما ۲۰۰ کارگر حاضر به ادامه کار در بخش خدماتی شهرداری نیستیم”.

محمد گودرزی (دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد) با اشاره به اینکه کارگران شهرداری بروجرد به صورت میانگین ۸ ماه حقوق معوقه دارند، گفت: “معترضان از کارکنان بخش اداری شهرداری بروجرد هستند که طی سالهای گذشته از راه غیرقانونی و بدون طی روال قانونی استخدامی از سوی اعضای سابق شورای شهر به مرور به استخدام شهرداری درآمده‌اند”.

او در ادامه افزود: “طبق گزارش مدیران شهری بروجرد، شهرداری این شهر حدود ۸۰۰ کارگر مازاد دارد. این افراد در حالی به مرور جذب شهرداری شده‌اند که شهرداری طی سال‌های گذشته درآمد کافی برای پرداخت دستمزد کارگران و هزینه جاری شهرداری نداشته است”.

او گفت: “سال گذشته شهرداری برای کاهش هزینه‌ها از تعداد کارگران بخش خدمات کم کرد. در عین حال این ۲۰۰ نفر که با عنوان شغلی کارگر خدماتی به مرور جذب شهرداری شده‌اند را از ابتدای دی ماه از واحد اداری به بخش خدمات جابجا کرده است اما آنها حاضر به ادامه کار در بخش مربوطه نیستند. به طوری که هم‌اکنون حجم زیادی از زباله‌های شهر جمع‌آوری نشده، باقی مانده است”.

Share: