تجمع کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در اعتراض به حق بیمه دوران بیکاری

گروهی از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه در اعتراض به بدهی بیمه‌ای کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی، تجمع کردند.

صبح روز شنبه ۱۹ بهمن ماه، گروهی از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه در اعتراض به بدهی بیمه‌ای کارفرمای خود به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و در مقابل آن تجمع کردند.

کارگران معترض هستند که کارفرما بابت بخشی از حق بیمه دوران بیکاری سال‌های ۶۸ تا ۹۲ به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

حرفه نی‌بری یک شغل فصلی و موقت تلقی می‌شود. کارگرانی که این حرفه را انجام می‌دهند تنها در فصل برداشت به صورت موقت استخدام می‌شوند و برخلاف سایر کارگران از سابقه بیمه‌ای کمتری برای بازنشستگی برخوردار هستند.

پیش از این قرار شد برای کمک به بازنشستگی کارگران نی‌بر، مدیریت مجتمع نیشکر هفت‌تپه در مقام کارفرما با پرداخت حق بیمه کارگران نی‌بر در خارج از فصل برداشت، امکان بازنشستگی آنها را فراهم کند، اما این هزینه به صورت کامل پرداخت نشده و صدور احکام بازنشستگی برای شماری از کارگران نی‌بر با مشکل همراه است.

کارگران معترض می‌گویند: «در حال حاضر حق بیمه ایام بیکاری حدود ۱۰۵ نفر از کارگران که یکی از آنها فوت کرده، به تأمین اجتماعی پرداخت نشده و آنها بلاتکلیف شده‌اند.»

کارگران نی‌بر در بخش دیگری از مطالبات خود درباره پرداخت نشدن دو ماه حقوق کامل ماه‌های خرداد و تیر، اظهار می‌کنند:‌ «کارفرما به رغم پرداخت نشدن حق بیمه این دو ماه و حقوق فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، اعتقادی به پرداخت این حقوق ندارد، به همین دلیل به اداره کار شهرستان شوش شکایت کردیم.»

به گفته کارگران معترض، از دیگر مشکلات آنها آغاز نشدن فعالیت کاری کارگران نی‌بر است. براساس توافقنامه مورخ ۳۱ شهریور ماه سال جاری بین کارفرما و کارگران نی‌بر، قراردادی به امضا رسیده که مدیریت شرکت هفت تپه موظف به پرداخت حقوق ماه‌های سوم و چهارم است.»

کارگران معترض ادامه می‌دهند: «از ابتدای مهرماه نیز باید کارگران نی‌بر در مجتمع هفت‌تپه به کار گرفته می‌شدند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و آنها همچنان بلاتکلیف و بیکار هستند.»

Share: