تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به بازداشت همکارانشان

شماری از کارگران بخش‌های داخلی شرکت نیشکرهفت تپه در اعتراض به بازداشت تعدادی از کارگران در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.

این تجمع در اعتراض به بازداشت یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی برگزار شد.

این کارگران روز پنجشنبه “به وسیله یگان ویژه نیروی انتظامی” بازداشت شدند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با حمایت از این خواست کارگران خواهان آزادی تمامی کارگران بازداشتی شده است.

فعالان کارگری در ایران با فشارهای امنیتی و قضایی روبرو هستند و در سالهای گذشته احکام سنگینی برای فعالان کارگری، اعضای سندیکاها و حتی شرکت کنندگان در تجمع های روز جهانی کارگر صادر شده است.

Share: