تجمع کارگران هفت تپه در هجدهمین روز اعتصاب

روز جمعه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰، هجدمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، در برابر مدیریت این مجتمع ادامه داشت. کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه تجمع خود در محوطه این شرکت دست به راهپیمایی زدند.

کارگران نیشکر هفت تپه در جریان تجمع خود، به طرح جدید مسدودسازی اینترنت در ایران اعتراض کردند. آنان شعار می‌دادند: «حامی مفسد هستند، از اینترنت می‌ترسند.»

اعتصاب کارگران هفت تپه در حالی ادامه پیدا می‌کند که تاکنون پاسخی به مطالبات آنان داده نشده است. این کارگران اعلام نمودند که تا رسیدن به خواست‌های خود به اعصاب ادامه خواهند داد.

آنان خواهان پرداخت حقوق‌های عقب افتاده، بازگشت بکار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران می‌باشند. همچنین تعیین‌تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری از دیگر خواسته‌های کارگران است.

از شروع اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان، کـارگران هفـت تپه نیز روزانه حمایت خود را از حق مردم خوزستان اعلام نموده‌اند.

همچنین با تصویب طرح صیانت برای مسدودسازی اینترنت در مجلس، کارگران در تجمع اعتراضی امروز، به این طرح اعتراض خود را نشان داده و بر علیه آن شعار سر دادند.

کارگران بخش دفع آفات نیز امروز (جمعه) سی و پنجمین روز اعتصاب و اعتراض خود را پشت سر گذاشتند. این کارگران خواهان بستن قرارداد می‌باشند. بیش از یک ماه پیش با اتمام قرارداد کـارگران بخش دفع آفات نیشکر هـفت تپه، مدیران شرکت دیگر با آنها قرارداد جدید امضاء نکردند.

این بهانه‌ای برای اخراج کارگران بخش دفع آفات بود. اما کارگران در اعتراض به این اقدام دست به اعتراض و اعتصاب زده و در شرکت باقی ماندند.

Share: