تجمع کارگران و کارکنان رسمی نفت در چندین شهر

روز چهارشنبه پنجم خرداد کارکنان نفت در چندین شهر تجمعات اعتراضی بر پا کردند. این تجمعات بنابر فراخوان از پیش اعلام شده کارگران رسمی نفت صورت گرفته است. کارگران نفت به نحوه ی افزایش حقوق های سال ۱۴۰۰ اعتراض دارند و خواهان افزایش حقوق ها به اندازه ای هستند که زندگی و معیشت آن ها را تامین کند.

بنابر گزارش اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، این تجمعات در نقاط مختلف نفتی کشور صورت گرفته است.

در تهران، جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران علیرغم هوای نامساعد و بارانی از نقاط مختلف کشور مقابل مجلس گردهم آمدند.

در آبادان تعدادی از کارکنان رسمی نفت پالایشگاه آبادان در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

در اهواز، روز چهارشنبه پنجم خرداد جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت مقابل درب شماره ۳ مجموعه مناطق نفت خیز جنوب در اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند.

در عسلویه جمعی از کارکنان رسمی نفت عسلویه مقابل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی دست به تجمع اعتراضی زدند.

در ماهشهر، تعدادی از کارکنان رسمی نفت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منطقه ماهشهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

در مجتمع دریایی ابوذر جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت مجتمع دریایی ابوذر در این سکوی دریایی دست به تجمع اعتراضی زدند.

در گچساران تعدادی از کارکنان رسمی شرکت ملی نفت گچساران در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

در شرکت نفت فلات قاره بهرگان نیز کارگران در محیط شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

Share: