تجمع کارگران و کارکنان نگهداری راه آهن خراسان

روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰، کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن خراسان بدلیل نداشتن  پوشش بیمه و انجام نشدن واکسیناسیون روبروی حوزه مدیریت اداره کل راه آهن خراسان تجمع کردند.

به گفته کارگران و کارکنان، نداشتن پوشش بیمه‌ای و تأمین امور درمانی و خرید دارو به صورت آزاد هزینه‌های سنگینی به آنها تحمیل می‌کند.

آنها می‌گویند در این وضعیت بد اقتصادی و شرایط تورمی و گرانی قادر به تامین هزینه دارو و درمان خانواده‌هایشان نیستند.

کارکنان و کارگران با توجه به شرایط پرخطر شیوع کرونا هنوز واکسینه نشده‌اند. برنامه‌ای نیز برای واکسیناسیون آنها در نظر گرفته نشده است.

در بخش نگهداری خط و ابنیه راه آهن خراسان ۴۰۰ کارگر مشغول به کار هستند.

مهندس معینی مدیریت شرکت تراورس حاضر به پاسخگویی به خواسته‌های کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نیست. کارگران نسبت به عملکرد شرکت تراورس ناراضی هستند.

قابل توجه اینکه، کارگـران و کارکنـان راه آهن به دلیل تماس گسترده با طیف وسیعی از جامعه در معرض خطر بیماری کرونا هستند.

شایان ذکر است کارگران پویش پژمان تعمیرات جاری تهران نیز تاکنون واکسینه نشده‌اند.

 همچنین سایر مناطق بویژه کارکنان مترو و مامورین سیر و حرکت که خطر گسترش کرونا آنها را تهدید می‌کند نیز واکسینه نشده‌اند.

به گفته کارگران، شرکت‌های تراورس، گسترش راه آهن، شرکت فلق،  شرکت راهبر ریل، شرکت مهتاب، شرکت رهنورد و تدبیر عمران،  شرکت کویر واگن آپرین اسلام‌شهر، شرکت بینا صنعت ریل،  شرکت سبزدشت بندرترکمن، شرکت آهودشت،  شرکت ریل صبا و شرکت ماربین باید به سرعت اقدام به واکسیناسیون کارگران و کارکنان خود کنند.

کارگران معترض در خاتمه اظهار داشتند که در صورت انجام نشدن واکسیناسیون نمی‌توانیم مانع اعتراض و اعتصاب همکاران خود شویم.

Share: