تجمع کارگران پتروشیمی فارابی ماهشهر و چغندرکاران پیرانشهر در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات‌شان

تداوم تجمع کارگران پتروشیمی فارابی ماهشهر

بر پایه این خبرها، کارگران با برپایی اعتصاب و تجمع مقابل ساختمان مرکزی این شرکت و سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، قطع خدمات رفاهی و اخراج تعدادی از همکاران خود، اعتراض کردند.

شایان یادآوری است که اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی فارابی ماهشهر در روز دوشنبه ۲۹ مهرماه ۹۸  آغاز شد. این کارگران در اعتراض به عدم دریافت مطالبات عقب‌افتاده خود، وضعیت بد معیشتی و طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتصاب کردند. آنها در جریان تجمع روز دوشنبه خود نیز اعلام کرده بودند که تا رسیدن به کلیه خواسته‌های‌شان به سر کار باز نخواهند گشت و به تجمع و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

موج اعتراضات و اعتصاب کارگران سراسر کشور در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده خود و فقدان امنیت شغلی و خصوصی‌سازی در هفته‌های اخیر بالا گرفته است؛ بطوریکه طبقه کارگر و مزدبگیر کشور با توجه با تورم افسارگسیخته و سبد معیشتی که از مرز ۸ میلیون فراتر رفته، دیگر رمقی برای تأمین مایحتاج سفره‌‌های خالی خانواده خود ندارند.

 تجمع اعتراضی چغندرکاران پیرانشهر مقابل کارخانه قند

از دیگر سو در همان روز سه‌شنبه ۳۰ مهرماه، چغندرکاران پیرانشهر با مسدود کردن درب ورودی کارخانه قند پیرانشهر نسبت به پایین بودن نرخ چغندر تحویلی به کارخانه اعتراض کردند.

به گفته چغندرکاران معترض علاوه بر نرخ پائین چغندر تحویلی، کارخانه قند پیرانشهر میزان ناخالصی‌ها را بالا اعلام می‌کند. چغندرکاران معترض می‌گویند رویه معمول این است که کارخانه‌ها با استفاده از دستگاه‌های مخصوص و با حضور ناظران نظام صنفی کشاورزی اقدام به تعیین نرخ، ناخالصی و کیفیت چغندر تحویلی کشاورزان می‌کنند؛ اما در این کارخانه بدون استفاده از این دستگاه‌ها، اقدام به تعیین ناخالصی ‌شده‌ است.

Share: