تجمع کارگران پیمانی مترو شیراز در اعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق

روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، کارگران پیمانی مترو شیراز، برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراض خود نسبت به پرداخت نشدن ۳ ماه حقوق و تبعیض در پرداخت حقوق، در برابر ساختمان قطار شهری شیراز دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از کارگران پیمانی مترو شیراز که ۵ سال سابقه کار دارد، گفت: «قطار شهری شیراز حدود ۱۰۰۰ نیرو دارد و ۲۲ ایستگاه در سطح شهر تاکنون افتتاح شده است که ۱۳۰ نفر پاکبان و ۲۰ نفر سکوبان فعالیت می‌کنند.»

وی ادامه داد: «۱۵۰ نیروی پاکبان و سکوبان که جزو زحمتکش‌ترین نیروها در این سازمان می‌باشند، ۳ ماه پیش آخرین دریافتی حقوق را داشته‌اند و هنوز با گذشت ۲ ماه از سال جدید حقوقی دریافت نکرده‌اند.»

این کارگر درباره قرارداد کارشان گفت: «نوع عضویت این نیروها پیمانکاری حجمی است و معمولا هر ساله پیمانکار تغییر می‌کند، به همین دلیل دردسرهای خاص خودشان را دارند.»

این کارگر افزود: «نیروهای پاکبان ساعت ۵ صبح بایستی در محل کار باشند و شرکت پیمانکار حق غذا، اضافه‌کاری و حق ایاب و ذهاب آنها را پرداخت نمی‌کند و یا به صورت کامل تسویه حساب نمی‌کند. در صورتی که بقیه نیروها از این حقوق برخوردار هستند و شرایط کاری بهتری دارند.»

وی درباره پیگیری مطالبات‌شان می‌گوید: «به پیمانکار در این باره اعتراض خود را بیان کردیم و در جواب می‌گوید که سازمان قطار شهری پرداخت نکرده است. به سازمان قطار شهری مراجعه می‌کنیم در جواب می‌گوید که پیمانکار پیگیر نیست، لذا همه مشکلات به دلیل واسطه‌گری در امر استخدام و یا همان پیمانکاری است.»

این کارگر تصریح می‌کند: «از پیمانکار قبلی به اداره کار شکایت کردیم. اما پیمانکار به صورت علنی گفت که پول دارم و همه را با پول می‌خرم و هیچ کاری نمی‌توانید بکنید. به همین دلیل پیگیری ما به جایی نرسید.»

وی درباره زمان کار نیروهای پیمانکاری حجمی می‌گوید:

«ساعت کاری در یک شیفت ۵ صبح تا ساعت ۱۴ است. در صورتی که نیروهای قراردادی از ساعت۷ و ۳۰ دقیقه به محل کار مراجعه می‌کنند، از تمامی حقوق و مزایا برخوردار هستند و حتی حقوق ۳ برابری نسبت به عضویت پیمانکاری حجمی دارند.»

وی در خاتمه با تاکید بر این که پرداخت نشدن ۳ ماه حقوق سبب شده تا زندگی کارگران مختل شود و با سختی‌هایی روبرو شوند، افزود: «مطالبه ما این است که نوع عضویت ما از پیمانکاری حداقل به شرکتی تغییر پیدا کند؛ زیرا نیروی پیمانکار حجمی برای پرداخت حقوق هر ماه استرس دارد.»

Share: