تجمع کارگران کارخانه سرامیک فردا در ساوه

روز چهارشنبه ۱۳ اسفند، جمعی از کارگران کارخانه سرامیک فردا واقع در ساوه، در محوطه این کارخانه، با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز گذشته چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۹۹، گروهی از کارگران کارخانه سرامیک فردا واقع در ساوه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محوطه این کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض که تعدادشان به حدود ۵۰ نفر می رسد، در اعتراض به پایین بودن پایه حقوق و سایر مطالبات صنفی خود دست از کار کشیدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند.

کارگران حاضر در این تجمع گفتند: کارفرما به بهانه‌های مختلف از پرداخت مطالباتمان خودداری می کند و اعتراض ما را با تهدید به اخراج پاسخ می‌دهد.

Share: