کارگران کشت و صنعت لرستان در اعتراض به اعلام شرایط جدید کارفرما برای تمدید قراردادها تجمع کردند. این کارگران نسبت به تغییراتی که در قراردادهای آنها داده شده اعتراض داشتند. کارگران نسبت به اقدام اخیر مدیران این شرکت که برخلاف مصوبات اخیر شورای عالی کار است، تجمع کردند. مدیران شرکت کشت و صنعت لرستان در قراردادهایی متفاوت با مصوبه شورای عالی کار، تمدید قرارداد کارگران را مشروط به موافقت با شرایط جدید کرده‌اند. از جمله شرایط جدید، کار حجمی و برون‌سپاری کارگران به شرکت‌های پیمانکاری است.

مدیران شرکت کشت و صنعت لرستان به کارگران گفته‌اند که در صورت مخالفت با شرط‌های گفته شده از شرکت اخراج می‌شوند. شروط جدید برخلاف قوانین وزارت کار است.

مدیران شرکت برای دور زدن قوانین، ادامه کار کارگران را مشروط به بستن قرارداد با شرکت پیمانکاری کرده است. شرکت‌های پیمانکاری شرط بستن قرارداد با کارگران را دادن دستمزد کمتر از حداقل دستمزد گذاشته است. به این ترتیب از ابتدای سال نقض قوانین کار توسط شرکت‌های وابسته به دولت آغاز شده است. 

به دلیل سیاست‌های ضدکارگری سران حکومت، بسیاری از کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزایای مزدی نمی‌باشند. بسیاری از کارفرمایان با استفاده از رانت و لابی حتی حداقل دستمزد کارگران را رعایت نکرده و دستمزدهای بسیار پایین‌تری به کارگران می‌دهند.

سران حکومت با استثمار کارگران باعث افزایش شکاف، حداقل دستمزد کارگران و سبد معیشت آنها شده‌اند. هر ساله تعداد بیشتری از کارگران به عمق خط فقر سقوط می‌کنند. به جرات می‌توان گفت، کارگران ایرانی در زمره فقیر‌ترین کارگران جهان هستند. به همین دلیل همواره بدنه اعتراضات مردمی را کارگران تشکیل می‌دهند. آنها همیشه آماده بر هم زدن بساط این حکومت استثمارگر هستند.