تجمع کارگران کنتورسازی قزوین

روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، جمعی از کارگران کنتورسازی قزوین، در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود در مسجد “شیخ الاسلام” این شهر تحصن کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گفته این کارگران؛ در سال جاری فقط ۲ ماه و ۱۵ روز دستمزد دریافت کرده‌اند و مطالبات دستمزد آنها به ۲۹ ماه رسیده است.

همچنین در این گزارش آمده است: “اگرچه این شرکت در راستای اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد، اما اجرای نادرست این اصل و واگذاری شرکت به فردی غیرمتخصص مشکلاتی را برای کارگران و البته خود شرکت ایجاد کرد”.

Share: