تجمع کشاورزان شالیکار خوزستانی برای دستیابی به حقابه روبروی استانداری خوزستان

بنا به خبر دریافتی روز شنبه ۸ خرداد‌ماه ۱۴۰۰، شماری از کشاورزان شالیکار خوزستانی در اعتراض به نداشتن حقابه برای کشت برنج روبروی استانداری خوزستان تجمع کردند.

کشاورزان در اعتراض به نداشتن حقابه کاشت برنج و شلتوک‌کاری و ممنوع بودن کشت تابستانه دست به تجمع زدند.

کشاورزان بر روی پلاکاردی نوشته بودند: «ما کشاورزان شالیکار خوزستان خواستار حق مسلم خود، کشت شالی هستیم.»

ممنوع‌ بودن کشت تابستانه در خوزستان با اعتراض بسیاری از کشاورزان و انجمن صنفی کشاورزان روبرو شده است.

به گفته کشاورزان هر هکتار زمین زیر کشت برنج برای پنج نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

اختصاص ندادن حقابه برای کشتزارهای برنج، باعث نابودی محصولات این کشاورزان شده و بیکاری هزاران نفر را به همراه خواهد داشت.

سدسازی‌های غیر استاندارد و بی‌رویه نظیر سد گتوند از جانب سپاه پاسداران بر روی رودخانه کارون عامل اصلی کمبود آب برای کشاورزان است.

این از پارامترهای اساسی کمبود آب برای کشاورزان شالیکار خوزستانی به شمار می‌رود.

تجمع کشاورزان اهواز در اعتراض به بسته شدن کانال سلمانهواز در اعتراض به بسته شدن کانال سلمان

امروز شنبه ۸ خردادماه، شماری از کشاورزان اهواز، در اعتراض به بسته شدن کامل کانال آبرسانی سلمان دست به تجمع زدند.

کشاورزان با تجمع در مجاورت این کانال اجازه بسته‌شدن دریچه‌های کانال سلمان توسط ماموران سازمان آب و برق خوزستان را ندادند.

این کانال، آب شرب و کشاورزی دست‌کم ۳۰ روستای این منطقه را تامین می‌کند

از این رو، بسته شدن این کانال منجر به محروم شدن روستائیان از آب شرب و کشاورزی و  خشکسالی هرچه بیشتر این منطقه خواهد شد.

Share: