تجمع کشاورزان چغندرکار سولدوز در مقابل کارخانه آذر قند نقده

کشاورزان چغندرکار سولدوز نقده روز شنبه سی آذرماه در اعتراض به عدم پایبندی سهامدارکارخانه به توافق مابین کارخانه و کشاورزان در مقابل ورودی کارخانه آذر قند دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از کشاورزان دراین باره اظهار داشت: علت تجمع امروز ما عدم تسویه مطالبات‌مان از سوی کارخانه است.

Share: