اخبار روز: هزاران تظاهرکننده در آتن، تسالونیکی و دیگر شهرهای یونان به فراخوان حزب کمونیست یونان و جوانان کمونیست یونان توجه با حضور در برابر سفارتخانه های روسیه و آمریکا علیه «جنگ امپریالیستی» اعتراض کردند.
در پایتخت یونان، هزاران معترض با تجمع در خیابان‌ها در مقابل سفارت روسیه، مداخله نظامی غیرقابل قبول روسیه و تهاجم به اوکراین را محکوم کردند. این حمله آغاز رسمی جنگی بود که در سال‌های اخیر تدارک می شد و به عقیده ی حزب کمونیست یونان به رقابت بین دو اردوگاه امپریالیستی – از یک طرف ایالات متحده آمریکا-ناتو- اتحادیه اروپا و از طرف دیگر روسیه- برای کسب سود سرمایه تقسیم بازارها ومناطق نفوذ مربوط می شود. معترضان حزب و جوانان حزب سپس به طرف سفارت آمریکا راه پیمایی کرده و نقش امپریالیسم آمریکا را در این تحولات محکوم کردند.
کمونیست های یونان با این تظاهرات به این واقعیت توجه دادند که منافع مردم یونان ودر کل همه مردم جهان در مخالفت با جنگ است و نه جانبداری از یک اردوگاه امپریالیستی.
آنها تاکید کردند یونان به یک پایگاه بزرگ ناتو برای محاصره روسیه تبدیل شده و همانطور که روسیه هم تاکید کرده یونان با مسئولیت همه دولت های حزب دموکراسی نو، سیریزا و KINAL به یک هدف برای اقدامات تلافی جویانه تبدیل شده است. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار برچیده شدن پایگاه‌های نظامی آمریکا و ناتو، پایان مشارکت یونان در جنگ، جدا شدن کشور از برنامه‌ریزی‌ها و اتحاد های امپریالیستی و سپردن سرنوشت یونان به دست خود مردم شدند.
آنها هزینه های هنگفت نظامی برای نیازهای ناتو را که به مردم تحمیل می شود و همچنین امواج کوبنده افزایش قیمت ها، چه برای انرژی و چه برای مواد غذایی را محکوم کردند.
دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان، دیمیتریس کوتسومباس، با حضوردر این تظاهرات گسترده در آتن به نمایندگان رسانه ها گفت: طرفداری ازاین یا آن قطب امپریالیستی و یا یک اتحاد امپریالیستی گزینه ای است که مردم یونان و همه مردم جهان را سوی یک کشتار خونین سوق میدهد. داشتن یک استراتژی و راهبرد سیاسی مستقل تنها را ه نجات از پروژه های بورژوازی وامپریالیستی برای حمتکشان و مردم است.
وی گفت: ما می گوییم “نه!” به جنگ امپریالیستی، توقف فوری مشارکت یونانی ها در این پروژه ها و بسته شدن فوری پایگاه های نظامی آدمکش!
درتسالونیکی نیز تظاهراتی در مقابل کنسولگری روسیه و سپس کنسولگری آمریکا برگزارشد.