تحریم بی سابقه، گزینۀ محتمل انتخابات پیش از موعد پارلمانی عراق به نظر می‌رسد

انتخابات پیش از موعد پارلمانی عراق که قرار است یکشنبه دهم اکتبر برگزار شود، پاسخی است در واقع به مطالبات آنچه انقلاب اکتبر ٢٠١٩ علیه فساد رهبران و دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق نامیده شد. این انقلاب شدیداً سرکوب شد و صدها نفر – عمدتاً در مناطق و شهرهای شیعه نشین کشور – در جریان اعتراض‌های خیابانی کشته شدند.

در بیست و هشت نوامبر ٢٠١٩ در شهر ناصریه در جنوب عراق تنها طی یک روز بیش از هشتاد تظاهرکننده کشته شدند. در مجموع، در اعتراض‌های سال ٢٠١٩ دست کم ٦٠٠ نفر کشته و ده‌ها هزار نفر دیگر زخمی شدند. از آن تاریخ تاکنون آدم ربایی، قتل و تلاش برای قتل چهره‌های شناخته شدۀ مخالفان در سراسر عراق به اقدام‌های رایج تبدیل شده‌اند.

اگر چه مقامات دولتی گفته‌اند که عاملان این جنایات شناسایی و تحت پیگرد قرار می‌گیرند، اما، از آن تاریخ تاکنون کوچکترین اقدامی در این زمینه از جانب دستگاه قضایی عراق صورت نگرفته است. دامنه و عمق بی اعتمادی به طبقات حاکم به ویژه در بین جوانان چنان گسترده و بی سابقه است که غالب ناظران نیز تحریم گستردۀ انتخابات روز یکشنبه را بسیار محتمل و بی سابقه می دانند.       

به غیر از فساد و ناکارآمدی، بیکاری به ویژه بیکاری جوانان که به تنهایی ٤٠ درصد برآورد می‌شود دیگر معضل بزرگ امروز عراق است. جوانان عراقی تردیدهای جدی نسبت به سلامت انتخابات پیش رو دارند و وقوع تقلب‌های گسترده در آن را بسیار محتمل می‌دانند به ویژه از جانب گروه‌های شبۀ‌نظامی وابسته به حکومت ایران که همچنان می‌کوشند به زور ارادۀ خود را به عراق تحمیل کنند و کرسی‌های مجلس آینده را از آن خود سازند.

Share: