تحول در درمان کرونا

دانشمندان هلندی و آلمانی در دانشگاه اوترخت موفق به کشف مهمی در درمان کرونا شدند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه نیچر کامیونیکیشن، دانشمندان هلندی و آلمانی در دانشگاه اوترخت یک پادتن مونوکلونال تولید کردند که توانست ویروس کرونا را در شرایط آزمایشگاهی از بین ببرد. این پادتن خنثی کننده ویروس می تواند به پیشگیری و درمان کرونا کمک کند.

پادتن ایجاد شده در اصل شبیه پروتئین هایی که توسط سلولهای ایمنی بدن انسان تولید می شود می باشد. در عین حال این پادتن به پروتئین سنبله ویروس می چسبد و اجازه نمی دهد تا به سلول بدن نفوذ کند. دانشمندان خاطرنشان كردند كه پادتن از طريق يك مكانيسمی که هنوز برای آنها ناشناخته است کرونا را خنثی می كند.

در آزمایشگاه پادتن بر روی موش های اصلاح شده ژنتیکی آزمایش شد و پس از نتایج مثبت، متخصصان تصمیم گرفتند آن را ویرایش کرده و نسخه ای مناسب برای انسان ایجاد کنند.

Share: