24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تخریب منازل شهروندان بلوچ توسط نیروهای انتظامی و شهرداری در زاهدان

روز روز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، ساعتی پیش مامورین انتظامی و شهرداری سه منزل مسکونی شهروندان بلوچ را در جنب رودک سبزگی منطقه شیرآباد زاهدان تخریب کردند.

به گفته منابع حال وش: « نیروهای انتظامی کلانتری ۱۳ واقع در اول خیابان مجدیه و آزادی به همراه نیروهای شهرداری زاهدان با چندین خودرو تویوتا هایلوکس و مزدا و سمند با یورش به منطقه شیرآباد سه منزل مسکونی را به بهانه نداشتن سند تخریب کرده‌ و با تهدید ساکنین این منطقه گفته‌اند دوباره برای تخریب باقی منازل خواهند آمد.»