خبرگزاری حقوق بشر ایران (هرانا) اعلام کرد: «در حالی که تخمین از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات جاری از ۱۸ هزار نفر فراتر رفته است.
تنها هویت ۳۲۳۴ تن از آنان تاکنون شناسایی شده است.
از بین بازداشت شدگانی که هویت آنها شناسایی شده، ۱۱۰ تن کودک و نوجوان (زیر ۱۸ سال) هستند. ۷۴ پسر و ۳۶ دختر.»