03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تداوم تجمعات بازنشستگان در چند شهر: حقوقتو داد بزن، افتاده دست راهزن

روز، یکشنبه ۱۹ شهریور، بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر از جمله کرمانشاه،دزفول،رشت،شوشتر، … وبازنشستگان فولاد در اصفهان نیز در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.

پرداخت معوقات مزدی، همسان‌سازی حقوق‌ها با نرخ رشد تورم و درمان رایگان اصلی‌ترین خواسته‌های بازنشستگان معترض است.

بازنشستگان فولاداصفهاننیز در مقابل صندوق بازنشستگی فولاد تجمع کردند و خواهان دسترسی به درمان و معیشت مناسب شدند. گرانی و تورم نه تنها وضعیت معیشتی بازنشستگان را وخیم‌تر از گذشته کرده، بلکه موجب شده آنان از دسترسی به درمان مناسب و رایگان، که در شرایط سنی ایشان از واجبات است نیز محروم باشند.

شعارها:
حقوق نصفه نیمه سکوت کنی همینه
نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت
حقوقتو داد بزن افتاده دست راهزن
وزیر بی‌لیاقت نمی‌خوایم نمی‌خوایم
بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن
بازنشسته به پا خیز برای رفع تبعیض

کشوری و لشکری، تامین اجتماعی اتحاد اتحاد
تامینو غارت کردن ما رو بیچاره کردن
بیست و پنج درصد معوقات پرداخت باید گردد
تا کی سرافکندگی یا مرگ یا زندگی
معیشت منزلت حق مسلم ماست
بازنشسته بیداره از تبعیض بیزاره
گرانی تورم بلای جان مردم
حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون
تنها کف خیابان به دست میاد حقمان

سی و پنجمین روز اعتصاب کارگران ماشین سازی اراک

کارگران ماشین سازی اراک در سی و پنجمین روز اعتصاب بسر می برند تا امروز هیچ پاسخی به کارگران داده نشده است فعلا کارخانه ماشین سازی اراک به خاطر اعتصابات از روز چهارشنبه تا روز دوشنبه ۲۰ شهریور بخاطر اعتصابات تعطیل اعلام کردند.