24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تداوم راهپیمایی و تجمع اعتراضی بازنشستگان در چندین شهر

روز، یکشنبه ۱۲ شهریور، برای چندمین هفته‌ی متوالی در ماه‌های گذشته بازنشستگان شوش دانیال، کرخه و هفت‌تپه ، کرمانشاه، شوشتر، اهواز و … در مقابل سازمان تامین اجتماعی و و در شوش مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع کردند تا بر مبارزه‌ی صنفی و تجمعات خیابانی تا زمانی که مطالبات آنان محقق شوند پافشاری کنند. در تهران و اصفهان نیز بازنشستگان فولاد و معدن تجمعات اعتراضی خود را مقابل صندوق های بازنشستگی برگزار کردند. از عمده مطالبات بازنشستگان همسان سازی و افزایش حقوق منطبق با تورم جاری در کشور و بیمه کارآمد است.

در شوش و کرمانشاه و اهواز این تجمعات با راهپیمایی در سطح شهر همراه بود.

بازنشستگان فولاد، خواستار پرداخت کامل معوقات سال ۱۴۰۰، حفظ ماهیّت فولادی با تغییر مفاد پیش‌نویس اساس‌نامه صندوق بازنشستگی فولاد، تکمیل اجرای طرح همسان‌سازی بر مبنای ویژگیهای شاغل فولادی، رفع مغایرتهای قانونی در صندوق بازنشستگی فولاد، قبل از تعیین هر چشم‌اندازی برای صندوق مذکور، بازگشت جایگاه واقعی صندوق فولاد  در برنامه هفتم توسعه هستند.

نه گرما نه بارون نیست جلودارمون!

شعارهای داده شده :

دولت سرسپرده گرانی رو آورده
خط فقر سی میلیون حقوق ما هفت میلیون
اعتراض اتحاد علیه فقر و فساد
صندوق پردرآمد غارتگر چه بر سر تو آورد
آقازاده آمریکاست فرزند ما آس و پاس
کشورو غارت کردن ما رو بیچاره کردن
دولت ورشکسته پشت ما رو شکسته
با این حقوق ناچیز جان‌ها به لب رسیده
تورم اسف‌بار حاکم شده در بازار
ما می‌گیم حقوق کمه قیمت نان گران می‌شه
بازنشسته به پا خیز علیه فقر و تبعیض
اختلاس تورم بلای جان مردم

از خوزستان تا گیلان ننگ بر این مدیران
میرهاشم حیا کن سازمانو رها کن
مدعی عدالت خجالت حجالت
نوبت ما که می‌شه خزانه خالی می‌شه
مجلس سرسپرده گرونی رو آورده
تامینو غارت کردن ما رو بیچاره کردن
تامین اجتماعی چه نام اشتباهی
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون
ظلم و ستم کافیه سفره‌ی ما خالیه
گرانی تورم بلای جان مردم