ترامپ، ترکیه را تهدید به نابودی اقتصادی کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب در پیامی توئیتری تهدید کرد در صورتی که ترکیه اقدامی در سوریه کند که از خطوط قرمز مد نظر او فراتر باشد، اقتصاد آنکارا را به طور کامل نابود خواهد کرد.

وی نوشت: «همانطور که قبلا گفته ام و دوباره تاکید می کنم، اگر ترکیه حرکتی انجام دهد که آنرا، خارج از محدودیتها و خط قرمزها تشخیص دهم، اقتصاد آنها را کاملا نابود خواهم کرد (قبلا این کار را کرده ام). آنها(ترکیه)، اروپا و … مراقب باشید.»

Donald J. Trump@realDonaldTrump

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

Share: