ترور هفرین خلف، سیاستمدار کرد و دبیرکل حزب دموکراتیک “سوریه توسط مزدوارن فاشیست و اشغالگر ترکیه


هفرین خلف، روز شنبه ۲۰ مهر (۱۲ اکتبر) هنگام بازگشت از یک نشست در حسکه به همراه دستیار و راننده‌اش در حوالی قامشلی به ضرب گلوله نیروهای اسلام‌گرای طرفدار ترکیه کشته شدند.

به گزارش منابع کرد “گردان ۱۲۳” نیروهای “احرار الشرقیه” با حمایت ارتش ترکیه جاده بین‌المللی “ام ۴” قامشلی – منبیج را مسدود کرده و اتومبیل این سیاستمدار را گلوله‌باران کرده‌اند.

نیروهای دموکراتیک سوریه طی بیانیه‌ای در واکنش اعلام کرده است: “این مدرک آشکاریست که دولت ترکیه سیاست جنایتکارانه خود علیه مردم عادی غیرمسلح را ادامه می دهد.”

Share: