مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد گفت: به علت سوءمدیریت برخی مدیران سابق، پرونده‌های حقوقی زیادی در مجموعه این صندوق وجود دارد که ارزش آنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
حسین عامریان از بحران در صندوق بازنشستگی فولاد و وجود ۸۰۰ پرونده حقوقی در خصوص فساد در این صندوق خبر داد.
وی اظهار داشت: در این پرونده‌ها، اشخاص شناخته شده، فرزندان وزاری سابق این وزارتخانه و آقازاده‌ها وجود دارند که دستگاه‌های امنیتی را نسبت به موضوع حساس کردیم، بسیاری از این افرادی که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده با ذکاوت پایین، از خود ردپا گذاشته‌اند و در مقابل افراد دیگری هم بودند که با سندسازی، خود را در پشت سایر افراد قرار دادند و از دور، مدیریت و اقدامات فسادی انجام داده‌اند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، بیان کرد: عده‌ای تلاش می‌کردند تا مدیران خود را با سفارش حفظ کنند و یا حتی درخواست داشتند که افراد معرفی شده را یک ماه در عضو هیات مدیره فلان شرکتی نگه داریم، هدف آن‌ها تعیین تکلیف پرونده‌ها و پاک کردن اقدامات فسادی خود بود که ما هوشیارانه عمل کردیم.
عامریان تصریح کرد: این مفسدان اقتصادی در ارکان قدرت و ثروت جای گرفته‌اند! / صدا و سیما