01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تصاويری از کامیون های کمک های بشردوستانه در مرز مصر كه در انتظار باز شدن گذرگاه رفح برای ورود و ارائه کمک ها به مرم نواره غزه هستند.