تقاضای دو فوریتی شدن لایحه یاداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری ایرنا، تقاضای دو فوریت لایحه یاداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 161 رای موافق و 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع به آن رای دادند.

سید علی ادیانی راد معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در تشریح این لایحه به نمایندگان توضیح داد: “این لایحه به پیشنهاد وزرات امور خارجه در جلسه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد”.

وی افزود: “اهمیت عضویت ایران در این سازمان از منظر اقتصادی، اجتماعی و بین اللملی و در راستای هم افزایی با توانایی های اقتصادی کشورهای عضو برای برون رفت از تحریم‌ها و در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همگرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است”.

ادیانی راد بیان داشت: “ایران از سال 2005 در این سازمان عضو ناظر بود و با استقرار دولت انقلابی و با فعالیت و رویکرد آیت الله رییسی در عرصه سیاست خارجی و تعامل با کشورهای همسایه منجر به این شد که در شهریور 1400 روند عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای در تاجیکستان انجام شود و بر این مبنا هر کشوری که تقاضای عضویت در این سازمان را دارد بدون تردید باید به معاهدات بین‌المللی در چارچوب همکاری شانگهای متعهد شود که دولت این تعهدات را پذیرفته و آن در قالب این لایحه تقدیم مجلس کرده است”.

تقاضای فوریت این لایحه مخالفی در مجلس نداشت و پس از توضیحات نماینده دولت به رای گذاشته شد که سرانجام مجلس با تقاضای بررسی دو فوریتی آن موافقت کرد.

پیش از این مجلس با لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهان موافقت کرده بود.