تظاهرات در آرژانتین و پلاکارد جعفرعظیمزاده را آزاد کنید

در روز ۲۵ اگوست در شهر بوینس آیرس و شهرهای بزرگ‌ آرژانتین تظاهراتهایی وسیعی در اعتراض به کشتن مردم توسط پلیس آرژانتین برگزار شد.

در تظاهرات بوینس آیرس فعالین ‘ شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی در جهان’ با حمل پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود ” آزادی فوری زندانی سیاسی ایرانی جعفر عظیم زاده ” خواستار آزادی فعال کارگری جعفر عظیم زاده شدند.

یکی از پلاکاردهای حمایت از جعفر عظیم زاده توسط پدر داریو سنتیلان ، فعال آرژانتینی که توسط پلیس ترور شد، در طول تظاهرات حمل شد.

جعفر عظیم زاده دبیر هییٔت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به کرونا’ مبتلا شده است و مامورین به جای انتقال وی به بیمارستان بدون اطلاع قبلی او را به سلول انفرادی زندان رجائی شهر انتقال دادند. عظیم زاده از ۲۶ مرداد در اعتراض به این رفتار دست به اعتصاب غذا زده است

جان_جعفر_عظیم_زاده_در_خطر_است

جعفر_عظیم_زاده_آزاد_باید_گردد

آزادش_کنید

Share: