01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تظاهرات ضد اسرائیلی در آلمان

روز شنبه هزاران نفر در برلین، پایتخت آلمان برای همبستگی با فلسطین به خیابان آمدند.

تظاهرکنندگان شعارهای «غزه را آزاد کن» و «فلسطین را آزاد کن» سر دادند. 

همچنین شعارهای «آلمان کمک مالی می‌کند، اسرائیل بمباران می‌کند»، «نسل‌کشی را متوقف کنید» و «رسانه‌های آلمانی دروغ می‌گویند، گول نخورید» توسط تظاهرکنندگان سر داده می شد.