پزشکان تهران در امیرآباد با شعار مرگ بر خامنه‌ای تظاهرات خود را آغاز کردند. پزشکان معترض در مقابل سازمان نظام پزشکی تجمع کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. رانندگان خودروها با زدن بوق حمایت خود از این تظاهرات را اعلام می‌کنند. پیش از این پزشکان شیراز نیز در مقابل ساختمان نظام پزشکی آن شهر تظاهرات کرده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر داده بودند که با یورش نیروهای امنیتی تعدادی از آنها دستگیر و زخمی شدند.

چهل و یکمین روز تظاهرات سراسری مردم ایران

جوانان و مردم معترض تهران، روز سه‌شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۱، در مناطق مختلف از جمله: متروی تهران، میدان امام حسین، چهارراه طالقانی، سعادت آباد، محله توانیر، و چندین محله دیگر برعلیه سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت تظاهرات داشتند.

همچنین مردم در شهرهای: مشهد، رشت، بندر انزلی، کرج شهرک بنفشه، اهواز، سقز و.. تظاهرات برگزار کردند.

دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در چهلمین روز اعتراضات سراسری در همبستگی با قیام تظاهرات کردند. تظاهرات در دانشگاه‌های: آزاد کرمان، کشاورزی شهر قدس، شمسی‌پور تهران، آزاد جنوب تهران، علم وصنعت، دانشگاه اصفهان، آزاد مرکز، دخترانه فنی حرفه‌ای کرج، علوم پزشکی همدان، تهران واحد فنی، حکیم سبزواری، دانشگاه قم، تربیت مدرس، دانشگاه آزاد شهر قدس، نوشیروانی بابل، دانشگاه شهرکرد، چمران اهواز، دانشگاه یادگار، الزهرا، علامه پردیس مرکزی، دانشگاه سوره، دانشگاه تهران دانشکده فنی، آزاد خوراسگان، دانشکده ادبیات و زبان خارجی دانشگاه تهران و…برگزار شد.

در ۶ هفته گذشته مردم در بیشتر شهرها بر علیه سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت تظاهرات کرده‌اند. نیروهای سرکوبگر نیز با شلیک مستقیم به سمت جمعیت، تلاش در سرکوب اعتراضات داشتند. اما مردم بدون هراس به مقابله با آنها پرداخته‌اند. این روزها خشم مردم بسیار بیشتر از ترس آنها می‌باشد. به همین دلیل هم سرکوب کارایی لازم برای ساکت کردن آنها را ندارد. یک موضوع چشمگیر، مجازات لباس شخصی‌ها و ماموران بسیج و نیروی انتظامی توسط مردم است.